Kdo je Urza?

Urza na HCPP17

O mně

Jsem autorem první české knihy o anarchokapitalismu a asi tisíce libertariánských textů na webu i v tištěných médiích. O svobodě, etice, volném trhu, ekonomii a roli státu ve společnosti nejen přes deset let čtu, přemýšlím a píši, ale též přednáším (zejména v rámci cyklu Anarchokapitalismus v Paralelní Polis a v (de)Centrále, ale také ve školách i na mnoha konferencích), natáčím videa a přijímám pozvání do různých pořadů či panelových diskusí, kde hájím svobodu jednotlivce.

S manželkou Terezou tvoříme Svobodný přístav; vedeme český a slovenský Institut Ludwiga von Misese, jenž jsem založil spolu s dalšími anarchokapitalisty; vytvářím Studio Svobodného přístavu, Stoky Svobodného přístavu, Kanál Svobodného přístavu i stránky Urza.cz; patřím do předsednictva spolku Svoboda učení; aktivně spolupracuji s libertariánskými hnutími prosazujícími osobní i ekonomickou svobodu a píši články pro několik webů zabývajících se fungováním společnosti.

Oblíbená témata

Urza v Intitutu kryptoanarchie

Jedním z mých dvou ústředních témat je princip neagrese a s ním související konzistentní systém negativních práv založených na právech vlastnických, jenž dává prostor k nikdy nekončícímu zkoumání a posuzování fungování státu z hlediska etiky.

Druhým zásadním tématem je vzájemně dobrovolné vzdělávání versus indoktrinace státní propagandou skrze školství. Jak můžeme o státu kriticky uvažovat, když se jej nejprve naučíme uctívat? Hymna, vlajka, státní znak, podobizna prezidenta – to jsou symboly nejrozšířenějšího náboženství současnosti, totiž etatismu.

Urzova přednáška

Cesta k anarchokapitalismu

Když mi byla před mnoha lety poprvé představena myšlenka svobodné volnotržní společnosti bez státu, okamžitě jsem ji odmítl. Diskutoval jsem s anarchokapitalisty; vždyť taková utopie nemůže nikdy fungovat. Abych jim mohl oponovat, začal jsem téma studovat. Po čase jsem začal psát článek s cílem ukázat, že společnost řízená státem je spravedlivější než ta volnotržní; pracoval jsem s argumenty, oponoval si, přepisoval, škrtal… až z textu po několika měsících vzešel pravý opak zamýšleného. A asi od té doby se považuji za anarchokapitalistu.

Dnes vedu dialog s těmi, kdo anarchokapitalismus z různých důvodů odmítají. V těchto debatách stále nalézám nové nezodpovězené otázky týkající se principu neagrese, jimiž se pak mohu zabývat. Ačkoliv se to ne vždy povede, věřím, že by spolu lidé měli diskutovat vlídně a učit se jeden od druhého. Svět je totiž nádherné místo k životu; tak se snažme dělat jej ještě krásnějším.

Krom anarchokapitalismu…

Urza u moře

Pocházím z Plzně, města mého srdce, kde jsem navštěvoval matematickou třídu Mikulášského gymnázia; pak jsem na MFF UK vystudoval informatiku s přesahem do matematiky, ekonomie a pedagogiky. Živí mě vývoj software. V tomto oboru jsem během studia i pár let poté podnikal a programování (i matematiku) též učil na soukromém gymnáziu v síti EDUCAnet i kurzech pro dospělé. Po celou dobu však bylo těžištěm mé práce především samotné programování.

Vychoval jsem tři děti. Věřím v Boha; ne však v papeže. Čas, který náhodou nestrávím anarchokapitalistickými a libertariánskými aktivitami, rád věnuji rodině, přátelům, paraglidingu či svému kabrioletu značky Alfa Romeo.

Zobrazit krátké shrnutí ve třetí osobě
(bio pro konference)

Bio ve třetí osobě (pro konference)

Urza je anarchokapitalistický autor; napsal asi tisíc libertariánských textů na web i do tištěných médií a první českou knihu o anarchokapitalismu. O svobodě, etice, volném trhu, ekonomii a roli státu ve společnosti nejen přes deset let čte, přemýšlí a píše, ale též přednáší, natáčí videa a je zván do různých pořadů i panelových diskusí. Spolu s manželkou Terezou tvoří Svobodný přístav; vede český a slovenský Institut Ludwiga von Misese, jehož je spoluzakladatelem; patří do předsednictva spolku Svoboda učení a aktivně spolupracuje s mnoha libertariánskými iniciativami. Více o něm naleznete na stránkách Urza.cz.
Zavřít