Kdo je Urza?

Urza na HCPP17

O mně

Jsem autorem první české knihy o anarchokapitalismu a více než tisíce libertariánských textů na webu i v tištěných médiích. O svobodě, etice, vzdělávání a ekonomii nejen patnáct let čtu, přemýšlím a píši, ale též přednáším (třeba v cyklu Anarchokapitalismus v Paralelní Polis a v (de)Centrále, ale také ve školách i na mnoha konferencích), natáčím videa a přijímám pozvání do různých pořadů či panelových diskusí, kde hájím svobodu jednotlivce. Učím ve svobodné škole Ježek bez klece.

S manželkou Terezou tvoříme Svobodný přístav; vedeme český a slovenský Institut Ludwiga von Misese, jenž jsem založil spolu s dalšími anarchokapitalisty; vytvářím Studio Svobodného přístavu, Stoky Svobodného přístavu, Kanál Svobodného přístavu i stránky Urza.cz; patřím do předsednictva spolku Svoboda učení; aktivně spolupracuji s libertariánskými hnutími prosazujícími osobní i ekonomickou svobodu a píši články pro různé weby zabývající se fungováním společnosti.

Oblíbená témata

Urza v Intitutu kryptoanarchie

Jedním z mých dvou ústředních témat je princip neagrese a s ním související konzistentní systém negativních práv založených na právech vlastnických, jenž dává prostor k nikdy nekončícímu zkoumání a posuzování fungování státu z hlediska etiky.

Druhým zásadním tématem je vzájemně dobrovolné vzdělávání versus indoktrinace státní propagandou skrze školství. Jak můžeme o státu kriticky uvažovat, když se jej nejprve naučíme uctívat? Hymna, vlajka, státní znak, podobizna prezidenta – to jsou symboly nejrozšířenějšího náboženství současnosti, totiž etatismu.

Urzova přednáška

Cesta k anarchokapitalismu

Když mi byla před mnoha lety poprvé představena myšlenka svobodné volnotržní společnosti bez státu, okamžitě jsem ji odmítl. Diskutoval jsem s anarchokapitalisty; vždyť taková utopie nemůže nikdy fungovat. Abych jim mohl oponovat, začal jsem téma studovat. Po čase jsem začal psát článek s cílem ukázat, že společnost řízená státem je spravedlivější než ta volnotržní; pracoval jsem s argumenty, oponoval si, přepisoval, škrtal… až z textu po několika měsících vzešel pravý opak zamýšleného. A asi od té doby se považuji za anarchokapitalistu.

Dnes vedu dialog s těmi, kdo anarchokapitalismus z různých důvodů odmítají. V těchto debatách stále nalézám nové nezodpovězené otázky týkající se principu neagrese, jimiž se pak mohu zabývat. Ačkoliv se to ne vždy povede, věřím, že by spolu lidé měli diskutovat vlídně a učit se jeden od druhého. Svět je totiž nádherné místo k životu; tak se snažme dělat jej ještě krásnějším.

Krom anarchokapitalismu…

Urza u moře

Pocházím z Plzně, města mého srdce, kde jsem navštěvoval matematickou třídu Mikulášského gymnázia; pak jsem na MFF UK vystudoval informatiku s přesahem do matematiky, ekonomie a pedagogiky. Dlouho mě živil vývoj software; v tom oboru jsem během studia i poté podnikal a programování (i matematiku) též učil na soukromém gymnáziu v síti EDUCAnet i kurzech pro dospělé. Dnes mě živí tvorba pro Svobodný přístav; a také učím ve svobodné škole Ježek bez klece.

Vychoval jsem tři děti. Věřím v Boha; ne však v papeže. Hodně se učím i z buddhismu; mým největším koníčkem je sebepoznání, seberozvoj, práce na sobě. Mám rád létání na paraglidu či projížďky v kabrioletu značky Alfa Romeo.

Zobrazit krátké shrnutí ve třetí osobě
(bio pro konference)

Bio ve třetí osobě (pro konference)

Urza je anarchokapitalistický autor; napsal přes tisíc libertariánských textů na web i do tištěných médií a první českou knihu o anarchokapitalismu. O svobodě, etice, vždělávání, volném trhu, ekonomii a roli státu ve společnosti nejen patnáct let čte, přemýšlí a píše, ale též přednáší, natáčí videa a je zván do různých pořadů i panelových diskusí. Spolu s manželkou Terezou tvoří Svobodný přístav; učí ve svobodné škole Ježek bez klece; vede český a slovenský Institut Ludwiga von Misese, jehož je spoluzakladatelem; patří do předsednictva spolku Svoboda učení a dlouhodobě aktivně spolupracuje s mnoha libertariánskými iniciativami. Více o něm naleznete na stránkách Urza.cz.
Zavřít